Sivas İl Koordinatörlüğü

IPARD II 5. Çağrı Dönemi 2. Grup Desteklenmeye Hak Kazanan Projeler Açıklanmıştır


“IPARD II Programı Beşinci Başvuru Çağrı Dönemi, Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar ile Tarım ve Balıkçılık Ürünlerin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar tedbirleri kapsamında İkinci Grup Desteklenmek Üzere Seçilen Başvurular Listesi yayımlanmıştır.”
Listeye ulaşmak için tıklayınız:

http://www.tkdk.gov.tr/Content/File/ProjeIslemleri/SozlesmeImzalamayaHakKazananlar/5_Cagri_2_Grup_Hak_Kazananlar.pdf